Plakaty do zdrapywania i Mapy zdrapki > Playprint
Poznaj przyjemność odkrywania

ZASMAKUJ WYGRANEJ Z TCHIBO – konkurs

Od dnia 2 maja 2018 r. zapraszamy do udziału w konkursie „Zasmakuj wygranej z Tchibo”. Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, które w terminie od 2 do 15 maja 2018 r. spełnią łącznie następujące warunki:

  • dokonają zakupu dowolnych produktów marki Tchibo w wybranym sklepie sieci „Żabka” lub „Freshmarket” za kwotę nie mniejszą niż 15 zł brutto,
  • dokonają zgłoszenia w konkursie za pomocą przesłania wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści prefiks „TCHIBO” oraz wykonane zadanie konkursowe polegające na dokończeniu zdania: „Wygrana smakuje jak ….” (przykładowy SMS: „Tchibo. Wygrana smakuje jak…”). Prefiks oraz odpowiedź na pytanie mogą być rozdzielone dowolnym znakiem interpunkcyjnym bądź odstępem. Wiadomość SMS należy wysłać pod numer 70805. Koszt przesłania SMS-a wynosi 0,50 zł netto plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe czy nie. Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. Podany koszt dotyczy SMS-a zawierającego nie więcej niż 160 znaków (ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). W jednym SMS-ie można przesłać tylko jedno Zgłoszenie.

Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu (paragon, faktura VAT).

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

  • Nagroda I stopnia w postaci Ekspresu Cafissimo Mini wraz z zestawem 30 kapsułek o wartości 340,97 zł brutto – 30 nagród o łącznej wartości 10.229,10 zł brutto
  • Nagroda II stopnia w postaci zestawu kaw Tchibo o wartości 66,96 zł brutto – 50 nagród o łącznej wartości 3.348,00 zł brutto.

Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy: Playprint Polska Sp. z o.o., Żabka Polska S.A., właściciele i pracownicy sklepów „Żabka” oraz „Freshmarket” a także rodziny pracowników wszystkich ww. firm (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu, z którego dokonano zwycięskich zgłoszeń najpóźniej do dnia 22 maja 2018 r.

Regulamin

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Comments are closed.