SELEKCJONER

Piłkarska loteria dla Banku. Wartość puli nagród w loterii wyniosła 394.980 zł. Poza możliwością uzyskania nagród pieniężnych za sprzedaż kredytów, Uczestnicy mogą także, w ramach konkursu, zgłaszać młodych zawodników do bankowej kadry piłkarskiej.

Regulamin Loterii SELEKCJONER

Comments are closed.