Dajemy Gwarancje Wygranej

Playprint Polska Sp. z o.o. since 2004
ul. Stroma 5/1 87-100 Toruń
playprint@playprint.pl
Opublikowany 2021-07-12

Nadzór loterii • Szkolenie

Kto może sprawować nadzór nad loterią?

Nadzór nad loterią może sprawować każdy! Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora biura administracyjnego Ministerstwa Finansów w dniu 19.03.2015: 

"Stosownie do art. 61 ust. 3 pkt 8 Ustawy o Grach Hazardowych regulamin loterii określa sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii. A zatem, wybór sposobu i kształtowanie mechanizmu zapewniającego prawidłowość urządzania loterii zależy od Organizatora, np.: może powołać w tym celu komisję. Ustawa o Grach Hazardowych wymaga jedynie, aby osoba nadzorująca posiadała świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nie tylko osoba posiadająca świadectwo zawodowe jest wyłącznie uprawniona do nadzoru nad loterią, niemniej udział takiej osoby w nadzorowaniu loterii jest obligatoryjny."

Jednak po zmianie ustawy o grach hazardowych z 2017 roku obowiązek posiadania świadectw zawodowych został zastąpiony (dużo prostszym) wymogiem odbycia szkolenia upoważniającego do nadzoru.

Jak uzyskać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier?

Zaświadczenie o szkoleniu powinno potwierdzać wiedzę z zakresu przepisów o grach hazardowych oraz znajomości regulaminów gier (loterii promocyjnych, audioteksowych oraz hazardowych). W tym celu można skorzystać z materiałów szkoleniowych opracowanych przez Wojciecha Koczorowskiego, prezesa Fundacji Instytutu Loterii Dobroczynnych, a zdobytą wiedzę potwierdzić testem i uzyskać certyfikat.

Szkolenie: Nadzór nad losowaniem

Przebieg szkolenia został dopasowany do potrzeb współczesnych organizacji.

Całość odbywa się on-line. Bloki wiedzy zostały podzielone na maksymalnie 30 minutowe odcinki, które można odtwarzać w formie wideo lub odsłuchać w drodze. Poszczególne części szkolenia uzupełnione są o listę dokumentów przydatnych na każdym etapie organizacji loterii. Słuchacz samodzielnie zapoznaje się z materiałem, a odpowiedzi na pytania uzyskuje podczas indywidualnych konsultacji ze szkoleniowcem.

Konspekt szkolenia z zakresu znajomości przepisów loterii
 • Wstęp:
  • gra losowa: loteria promocyjna, loteria audioteksowa
  • gdzie szukać podstaw: ustawa i rozporządzenia
 • Etap uzyskiwania zezwolenia:
  • regulamin loterii
  • wniosek o wydanie zezwolenia
  • załączniki do wniosku
  • gwarancja bankowa
  • ćwiczenie praktyczne: 
   • obliczanie terminu przedawnienia roszczeń w loterii
 • Etap urządzania loterii:
  • zawiadomienie o rozpoczęciu loterii
  • ewidencje
  • świadectwo zawodowe
  • zaświadczenie o wygranej
  • opodatkowanie nagród: pit 8C, zwolnienie przedmiotowe
  • losowanie nagród: urządzenie losujące vs losowanie ręczne, protokół z losowania nagród
  • ćwiczenia praktyczne: 
   • wypełnienie zaświadczenia o wygranej
   • obliczenie podatku od nagród
 • Etap rozliczenia loterii:
  • reklamacje
  • zawiadomienie o zakończeniu loterii
  • zamknięcie ewidencji
 • Certyfikat:
  • test i uzyskanie zaświadczenie o ukończonym szkoleniu (w celu wydania Zaświadczenia do nadzoru nad loteriami wymagane jest aktualne zaświadczenie o niekaralności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed szkoleniem) 

Lista dokumentów organizatora loterii

Podręcznik "Loteria. Od zezwolenia do zakończenia" wraz załącznikami do wydruku zawiera następujące elementy:

 1. Pełnomocnictwo szczególne
 2. Wypis aktualny z KRS lub wyciąg z CEIDG
 3. Wniosek 
 4. Gwarancja bankowa i dokumenty banku
 5. Regulamin loterii 
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz  w należnościach celnych
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w należnościach celnych
 8. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 9. Dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii
 10. Oświadczenie dotyczące środków finansowych oraz/lub szacunkowy kosztorys loteryjny (wyłącznie na dodatkowe żądanie Izby) 
 11. Ewidencja wypłaconych wygranych powyżej 2.280 zł
 12. Ewidencja zaświadczeń o wygranych
 13. Druki zaświadczeń o wygranych
 14. Regulamin działania komisji
 15. Oświadczenie o przeszkoleniu członka komisji ze znajomości regulaminu i przepisów ustawy o grach hazardowych
 16. Protokół z losowań nagródprzebiegu loterii
 17. Potwierdzenie wydania / odbioru nagrody 
 18. PITit 8R do wykazania pobranych podatków
 19. Protokół z rozpatrzenia reklamacji
 20. Pismo końcowe 
Autor kursu internetowego dla osób nadzorujących loterie

Wojciech Koczorowski, ekonomista, założyciel dwóch spółek, prezes Fundacji Instytut Loterii Dobroczynnych. Od 1999 gromadzi unikatowe doświadczenie, zespół i technologie dla organizatorów loterii:

 • 1999 : Levi Strauss & Co - pierwsza loteria i świadectwo zawodowe do nadzoru nad loteriami promocyjnymi i audioteksowymi
 • 2004: Playprint Ltd - wspólnik: odkrywa irlandzkie loterie
 • 2005: Grzegrzółka&Ko - wspólnik: nadzoruje loterie
 • 2012: Fundacja Instytut Loterii Dobroczynnych - założyciel: wspiera NGO’s
 • 2017: Mapsy.me and PaperApe - właściciel: odkrywa innowacyjne gry zdrapki
 • 2020: Modułowy System Promocji - wdraża innowacyjne technologie w loteriach

Zdobądź wiedzę o nadzorze nad loteriami:

 • Pakiet podstawowy: dostęp do 200 minut materiałów wideo: 790 zł + vat.
 • Pakiet rozszerzony: Pakiet podstawowy powiększony od dostęp do wszystkich dokumentów organizatora w formie edytowalnej: 990 zł + vat
 • Certyfikat (zaświadczenie) potwierdzający ukończenie szkolenia: 190 zł + vat.

W momencie składania zamówienia nie będzie pobierana płatność lecz nastąpi rezerwacja i wystawienie faktury pro-forma. Terminy: szkolenie jest udostępniane po dokonaniu opłaty na podstawie faktury pro-forma.

Kategorie:
Autor: Wojciech

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN